Абонаментна поддръжка

Абонамент „Клиент – Сървър“ – неограничен брой повиквания лева за компютър/месец
1 до 10 работни станции включително 35 лв.
11 до 30 работни станции включително 30 лв.
31 до 70 работни станции включително 25 лв.
71 до 150 работни станции включително 20 лв.
Сървър (системен софтуер, включително основна услуга) 80 лв.
Сървър – допълнителна услуга 40 лв.

Еднократно посещение лева/час
Транспорт за София + 1 час труд 35 лв.
За всеки започнал половин час след първия час 17 лв.

Предплатени часове лева
10 часа 300 лв.
20 часа 550 лв.

Правила и условия

При договор за Абонаментна Поддръжка Вие получавате:

• неограничен брой повиквания.
• възможност за увеличен мониторинг: от 8:00 до 22:30 включително събота и неделя.
• време за реакция до два часа в рамките на град София, когато е необходимо посещение в офиса на клиента.
• време за реакция до десет минути чрез системата за отдалечен контрол
• поддръжка на хардуер и софтуер на място при клиента (работни станции, сървъри, периферия и комуникационно оборудване) или отдалечено
• анализ и оценка на съществуващите информационни и комуникационни структури и предложения за оптимизация.
• непрекъснато обучение на работещите в структурата на клиента
• ежеседмична профилактика на системата
• ежедневно архивиране на данните на клиента
• организиране на информационните потоци в зависимост от спецификата на работа на клиента
• въвеждане и поддържане на методика за архивиране с минимален риск за загуба на информация както за системните услуги така и за данните на крайните потребители
• ежедневен мониторинг на основните параметри на системата и поддържането им в оптимални граници чрез система за отдалечено наблюдение или на място в офиса на клиента
• въвеждане на стратегия за антивирусна и антиспай защита
• ежемесечно обновяване (update) на всички приложения
• резервно подсигуряване на всички критични за работата на абоната услуги
• поддръжка и съдействие при работата с нестандартен софтуер на трети производители специфичен за работата на aбоната
• осигуряване на процедури за възстановяване на основните услуги на системата след срив в максимално кратки срокове, така че да не бъде засегната работата на потребителите
• безплатен транспорт до сервиза и обратно до офиса на клиента на дефектирало хардуерно оборудване
• подсигуряване на оборотно хардуерно оборудване,когато съответното притежание на клиента е на ремонт
• изграждане и поддръжка на система за защита (Firewall) с необходимите правила
• ежеседмична проверка на нивото на защита и оценка на риска


Анализ и оценка на информационна система

Ние внимателно ще анализираме Вашите нужди и методи на работа, ще направим оценка на съществуващата ИТ инфраструктура, софтуер, хардуер и комуникационно оборудване, ще проведем индивидуални разговори с всеки Ваш служител и ще Ви предложим оптимално решение съобразено с Вашите изисквания и бюджет.

В резултат Вие ще получите една надеждна и модерна информационна система, безотказно работещи компютри, принтери и комуникационно оборудване, защитени и подредени в удобен за работа вид данни, добре обучени служители, правила за работа с информационната система във Вашата организация (IT policy), процедури за възстановяване след срив (Disaster recovery procedures) и не на последно място един изключително коректен бизнес партньор.
За всеки клиент е предвидено ежемесечно обучение на служителите.

Можете да направите своето запитване сега или да се обадите на посочения телефон за връзка

Тел: 0885189001


Направете запитване

Име и фамилия: *
Email адрес: *
Телефон: *
Град: *
Фирма/частно лице: *
Заемана длъжност: (не е задължително, ако сте частно лице)Запитване относно: *


Абонаментна поддръжкаОтдалечен достъпОкабеляванеЕлектроинсталацияМоля, опишете Вашия проект (идея, цели, визия и т.н.): *Посочете приблизителен бюджет: *


Как научихте за нас? *


Категории на предлаганите от нас услуги